Twee dames op een tandem

TandemTocht Keistad

Voor mensen met een visuele beperking

Doel

Het doel van TandemTocht Keistad is om jaarlijks in en rond de omgeving van Amersfoort een tandemtocht, van ongeveer 40 kilometer, te organiseren voor mensen met een visuele beperking. Wij streven ernaar om de deelnemers niet alleen een recreatieve fietstocht inclusief een puzzel aan te bieden maar ook dat zij een gezellige en prettige dag zullen beleven waarbij oude contacten weer worden verstevigd en nieuwe contacten worden opgedaan tussen deelnemers onderling en voorrijders.

TandemTocht Keistad 2021

Het bestuur van de TandemTocht Keistad heeft onlangs weer met elkaar overlegd en de intentie is dat wij heel graag in 2021 een tocht willen laten plaatsvinden. En wel op Zaterdag 22 Mei. Maar een belangrijke voorwaarde is wel dat die op een veilige manier moet plaatsvinden waarbij alle regels die gelden in het kader van de coronapandemie in acht moeten worden genomen. Helaas bestaan er op dit moment nog te veel onzekerheden. Bijvoorbeeld is het hoogst twijfelachtig of het al mogelijk is de deelnemers voor 22 Mei aanstaande te vaccineren.  Ook is niet duidelijk hoe het virus zich de komende maanden in Nederland ontwikkelt. Daarom is het nu nog niet mogelijk om een definitief besluit te kunnen nemen over het laten plaatsvinden van de tandemtocht en de manier waarop. Als gevolg daarvan zijn de volgende besluiten genomen:

  • Wij zullen de regeringsbesluiten nauwlettend volgen en zullen proberen de tocht te laten plaatsvinden wanneer dit mogelijk is.
  • Wij voeren alle voorbereidende activiteiten uit die nodig zijn voor het laten plaatsvinden van de  tandemtocht op 22 Mei.
  • Wij onderzoeken ook of het mogelijk is de tocht te laten plaatsvinden wanneer men nog niet is gevaccineerd. Dat betekent dat dan alle activiteiten moeten plaatsvinden met in achtneming van de 1,5 meter afstand regel. Die 1,5 meter is in elk geval een probleem op een tandem met een voorfietser die niet uit het zelfde huishouden komt. Hoe doe je dat? En waarschijnlijk moeten we ook een maximum aantal deelnemers gaan stellen zodat het niet te massaal wordt.
  • Andere ideeën:
  • Deze keer de tandemtocht op twee achtereenvolgende dagen laten plaatsvinden (bijv. 22 en 23 Mei) zodat de drukte wat meer wordt gespreid;
  • De tandemtocht dit jaar in September laten plaatsvinden. Dan is de kans dat men gevaccineerd is aanzienlijk groter.

Resumerend: Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, hopen zeer dat wij in 2021 een TandemTocht Keistad kunnen organiseren en houden je door middel van onze website en mails zo veel mogelijk op de hoogte!

Martin Wubbe.

Meedoen aan de tandemtocht?

Meld u nu aan als deelnemer voor de eerstvolgende
editie van TandemTocht Keistad in Amersfoort.

direct aanmelden