Twee dames op een tandem

TandemTocht Keistad

Voor mensen met een visuele beperking

Doel

Het doel van TandemTocht Keistad is om jaarlijks in en rond de omgeving van Amersfoort een tandemtocht, van ongeveer 40 kilometer, te organiseren voor mensen met een visuele beperking. Wij streven ernaar om de deelnemers niet alleen een recreatieve fietstocht inclusief een puzzel aan te bieden maar ook dat zij een gezellige en prettige dag zullen beleven waarbij oude contacten weer worden verstevigd en nieuwe contacten worden opgedaan tussen deelnemers onderling en voorrijders.

TandemTocht Keistad 2021 gaat NIET door!

Het bestuur van de Stichting TandemTocht Keistad heeft dit besluit genomen omdat de Corona-regels heel moeilijk kunnen worden toegepast bij het sociale evenement van onze tandemtocht. Immers, tijdens deze dag kunnen de mensen, die elkaar lange tijd niet meer hebben gezien elkaar weer ontmoeten en dan willen zij ook bijpraten. Normaliter kan dat gedurende de gehele dag, tijdens de ontvangst, de lunch, de pauzes en de afsluitende bijeenkomst. Onder de huidige omstandigheden moeten daarbij voortdurend de Corona-regels (onder meer 1,5 meter afstand) in acht worden genomen. Wanneer je ervoor wil zorgen dat dat strikt wordt nageleefd dan zullen alle activiteiten veel meer tijd in beslag nemen en erger nog, het zal ten koste gaan van de goede sfeer die er altijd heerst bij ons evenement. Bovendien kan aan de 1,5 meter voorwaarde ook niet worden voldaan wanneer een Keistad voorfietser de gehele dag optrekt met een voor hem of haar onbekende achterrijder.

Op basis van deze redenen is besloten de geplande TandemTocht van 4 September aanstaande niet door te laten gaan. Als organisatie van deze tocht betreuren wij dit zeer maar alles afwegende vinden wij de gezondheid van alle betrokkenen belangrijker dan het laten doorgaan van deze tocht. Uiteraard zullen alle deelnemers die zich al hebben ingeschreven en hun geld hebben betaald dit bedrag terug ontvangen. Daarnaast willen wij onze uiterste best doen de tandemtocht in elk geval begin 2022 te laten plaatsvinden.

Als datum hebben we Zaterdag 28 Mei 2022 geprikt. Dus die kun je alvast in je agenda noteren!

Voor het laatste nieuws kun je altijd onze web-site

www.tandemtochtkeistad.nl raadplegen.

Ondanks dit bericht wensen wij je een mooie en bovenal gezonde zomertijd en hopen je in 2022 weer te ontmoeten.

Namens het bestuur,

Martin Wubbe.

info@tandemtochtkeistad.nl 0647313020

Helaas gaat de tocht dit jaar niet door, dus aanmelden is niet mogelijk.